O PROJEKCIE

 

Głównym przedmiotem projektu było jak najpełniejsze rozpoznanie zasobów przyrodniczych, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, którego obszar obejmuje Gminy będące członkami ZGKP. Wyniki badań zostaną przedstawienie społeczeństwu w ramach poszerzania wiedzy ekologicznej, o formach ochrony przyrody obecnych na przedmiotowy obszarze.

 

Zaplanowane w projekcie badania miały na celu określenie stanu przyrody w części PPK obejmującej częściowo Gminy Stary Sącz, Rytro, Łabowa, Krynica-Zdrój oraz w całości Gminy Muszyna i Piwniczna-Zdrój.

 

W ramach prac badawczych zostało rozmieszczonych 100 kompletów sprzętu rejestrującego tzw. foto pułapek, które dedykowane były do długotrwałej obserwacji i monitoringu otoczenia zarówno w dzień jak i w nocy, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Foto pułapki posiadają kamuflujące barwy, co zapewnia łatwe ukrycie ich w lesie i prowadzenie dyskretnego monitorowania otoczenia. W momencie wykrycia ruchu (zwierzęcia) foto pułapka wykonuje zdjęcie i automatycznie wysyła je do specjalnego modułu zbiorczego.

 

Oprócz montażu foto pułapek w miejscach najbardziej „wrażliwych” przyrodniczo, wskazanych przez właścicieli terenu, wraz z specjalistami wykonawcy, przeprowadzone były badania terenowe, które trwały przez okres dwunastu miesięcy. Pozwoliło to uzyskać kompleksowe informacje dotyczące pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin i rozrodczego u zwierząt. Badania zostały przeprowadzone w zakresie inwentaryzacji: szaty roślinnej (w tym zbiorowisk i flory, mszaków, grzybów i porostów; gatunków i siedlisk chronionych) oraz wybranych grup bezkręgowców i kręgowców przez grupę specjalistów posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie do wykonywania takich zadań. 

Wyniki uzyskane bezpośrednio z badań terenowych, 12-miesięcznej pracy foto pułapek oraz analizy porównawczej istniejącego materiału badawczego, dostępne są w tym portalu.