Konferencja w Dworze Starostów - 1 marca 2019

W dniu 1 marca 2019 r. w godz. 11. 00 -14. 00 w Dworze Starostów w Muszynie odbędzie się zorganizowana przez Związek Gmin Krynicko-Popradzkich konferencja (panel ekspertów). W jej trakcie zostanie przedstawiony dokument inwentaryzacji szaty roślinnej oraz siedlisk i szlaków migracyjnych zwierząt.


Inwentaryzacja dotyczy określenia stanu przyrody w części Popradzkiego Parku Krajobrazowego obejmującego Gminy: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro i Stary Sącz..


Została ona przeprowadzona w ramach projektu pn. „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz edukacja ekologiczna”. Jest to projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizowany przez Związek Gmin Krynico – Popradzkich z siedzibą w Muszynie na terenie Gminy Stary Sącz, Rytro, Piwniczna – Zdrój, Muszyna, Krynica – Zdrój i Łabowa.


Zaplanowane działania prowadzono celem zebrania informacji o obszarze objętym projektem, co ma skutkować poprawą ochrony różnorodności biologicznej oraz pozwoli efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne regionu. Zakładanym rezultatem jest poprawa warunków umożliwiających zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego.


Pozyskane dane w zamierzeniu będą wykorzystane do celów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ekofizjografie i inne) dla potencjalnych inwestycji. Obszar pomiędzy Krynicą Zdrój, Wierchomlą Wielką, Złockiem i Tyliczem – centralny obszar Pasma Jaworzyny (planowany obszar inwestycyjny), objęty był bardziej szczegółowymi badaniami, głównie poprzez zagęszczenie pól badawczych.


Projekt jest dofinansowany w wysokości 725 305,00 zł. (85%), a jego wartość całkowita to
853 300,01 zł .Okres prowadzenia badań to 2017 i 2018 rok, a zakończenie projektu  planowane jest 31.03.2019 r.

 

Związek Gmin Krynicko-Popradzkich http://cms33.vpo87.iat.pl/

 

Krynica-Zdrój http://www.krynica-zdroj.pl/
Łabowa https://labowa.pl/
Muszyna http://muszyna.pl/
Piwniczna-Zdrój http://www.piwniczna.pl/
Rytro http://www.rytro.pl/
Stary Sącz http://www.stary.sacz.pl/